SZAFY WIELOSKRYTKOWE RFID

Techmark- szafy wieloskrytkowe RFID

Wieloskrytkowe szafy RFID z bezkluczowym systemem otwierania skrytek za pomocą karty dostępu RFID, zapewniają bezpieczne przechowywanie rzeczy w przestrzeniach publicznych tj. w biurach, przychodniach, szkołach, halach produkcyjnych, w sklepach, na stołówkach (jako szafy śniadaniowe), dworcach itp.

Budowa tych szaf pozwala na skonfigurowanie w ramach jednej szafy do 30 skrytek różnej wielkości i w dowolnym układzie, a także na łączeniu kilku szaf w szereg.

Skrytki otwierane są za pomocą identyfikatorów zbliżeniowych występujących w postaci kart, breloczków, a nawet naklejek. Zastosowanie technologii RFID umożliwia kodowanie nieograniczonej ilości nowych identyfikatorów dla każdej skrytki z osobna, bez konieczności wymiany zamków (np. w przypadku zagubienia identyfikatora, bądź potrzeby zmiany dostępu do skrytki innemu użytkownikowi).

Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

Szafy te są idealnym rozwiązaniem również dla firm z wdrożonym systemem HACCP, który zabrania wnoszenia na teren produkcji kluczy, ale zezwala na wnoszenie kart RFID. 

FUNKCJE SZAFY

1. KODOWANIE I ODKODOWYWANIE KART ZA POMOCĄ CZYTNIKA:

Do zakodowania/ odkodowania kart identyfikacyjnych (dostępu) potrzebna jest KARTA MASTER oraz karta identyfikacyjna do zakodowania:

Administrator przykłada do czytnika kartę Master> na panelu wyświetlają się numery kolejnych skrytek> wybiera jedną skrytkę> przykłada do czytnika kartę identyfikacyjną> karta identyfikacyjna zostaje zakodowana dla wybranej skrytki.

W analogiczny sposób odkodowuje się karty identyfikacyjne.

Karta Master

KARTA RFID- TECHMARK

Karta dostępu

Karta zbliżeniowa do szafy RFID

2. FUNKCJE PANELU ADMINISTRATORA (MENU)

Panel administracyjny dostępny jest za drzwiczkami rewizyjnymi z przodu lub z boku szafy, otwieranymi za pomocą klucza. Za pomocą panelu, administrator ma możliwość:

1. programowania (kodowania) kart:  karty Master, karty administratora, karty serwisowej- wraz z zakodowaniem nowych kart, stare karty tracą ważność. Aby zakodować nową kartę należy wciskając na panelu guzik wybrać odpowiednią funkcję (kodowanie karty), a następnie do czytnika przyłożyć kartę do zakodowania. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi zakodowanie danej karty,

2. awaryjnego otwierania konkretnej skrytki,

3. sekwencyjnego (co 3 sek.) otwierania wszystkich skrytek,

4. sprawdzania, które skrytki posiadają już przypisaną kartę, a które nie,

5. odkodowania konkretnej karty (np. w przypadku zgubienia),

6. przywracania ustawień fabrycznych.

Drzwiczki rewizyjne z boku szafy

SKRYTKOWA- PANEL ADMINISTRACYJNY BOCZNY

Sekwencyjne otwieranie skrytek

Szafa RFID śniadaniowa

BUDOWA SZAFY

W ramach 1 szafy możliwe jest skonfigurowanie do 30 skrytek różnej wielkości i w dowolnym układzie. Pozwala na to modułowy system zabudowy szafami.

Szafa wyposażona jest w:

Check box icon.

czytnik RFID

do kodowania oraz odczytu identyfikatorów zbliżeniowych (kart dostępu). Czytnik ma możliwość zapamiętania do 2 tysięcy identyfikatorów. Standardowo czytnik obsługuje dowolne identyfikatory Unique 125 kHz lub Mifare 13,56 MHz.

Istnieje możliwość zainstalowania w szafach czytnika ROGER wraz z systemem RACS 5, dzięki którym szafa może pełnić dodatkowe funkcje *

Techmark- czytnik RFID
Check box icon.

1 karta MASTER 

umożliwia kodowanie oraz odkodowywanie (wszystkich) identyfikatorów zbliżeniowych. Do każdej szafy można zakodować dowolną ilość kart identyfikacyjnych, ale jedną skrytkę można otworzyć tylko jedną kartą (nie można przypisać kilku kart do jednej skrytki).

Techmark- karta master RFID
Check box icon.

identyfikatory zbliżeniowe 

w ilości zamówionej przez Klienta. Identyfikatory (katy dostępu) mogą występować w formie kart, breloczków, naklejek i innych. Do otwierania szafy można wykorzystać dowolne identyfikatory RFID używane już w firmie. Każdą kartę można zakodować/ odkodować wielokrotnie- np. w przypadku konieczności zmiany dostępu konkretnej karty do innych skrytek/ szaf.

KARTA RFID- TECHMARK
Check box icon.

1 karta ADMINISTRATORA 

do awaryjnego otwierania konkretnej skrytki

Techmark- Karta Master RFID
Check box icon.

1 karta SERWISOWA 

do sekwencyjnego otwierania wszystkich skrytek (np. w przypadku konieczności posprzątania wszystkich skrytek)

Techmark- Karta Master RFID
Check box icon.

mały ekran

mały ekran, na którym wyświetlane są informacje i komunikaty

Techmark- ekran w szafie RFID
Check box icon.

drzwiczki rewizyjne

drzwiczki otwierane kluczem zamontowane są z przodu lub z boku szafy. Za drzwiczkami znajduje się panel administratora

SKRYTKOWA- PANEL ADMINISTRACYJNY BOCZNY

 

Nasza szafa RFID wieloskrytkowa:

 • posiada mechanizm umożliwiający awaryjne, mechaniczne otwieranie jej przez upoważnione osoby
 • po podłączeniu do zasilania (230 V) jest gotowa do użytku
 • posiada deklarację zgodności CE

 

Istnieje również możliwość:
– wykonania drzwiczek z pleksi,
– montażu panelu na ścianie i podłączenie do 30 szt. osobnych szaf (tzw. blok szaf).

* SYSTEM RACS 5 Z CZYTNIKIEM ROGER

Po podłączeniu szaf do sieci wewnętrznej LAN, możliwe jest sterowanie funkcjami szaf przez zalogowanego do systemu administratora. System sterowany jest za pomocą intuicyjnego oprogramowania VISO zainstalowanego na dowolnym komputerze.  

Oprogramowanie może współpracować z systemem RCP firmy ROGER. 

Przykładowe funkcjonalności systemu:
 • programowanie kart dostępu z dowolnego punktu podłączonego do wewnętrznej sieci LAN
 • zakładanie bazy danych pracowników (zakładanie katalogu użytkowników wraz z cechami np. zdjęcie, stanowisko itp. oraz nadawanie im uprawnień np. do czasowego otwierania określonych skrytek)
 • możliwość udzielania dostępu jednemu użytkownikowi do kilku skrytek 
 • możliwość zaprogramowania kilku kart do jednej skrytki
 • sprawdzanie zdarzeń na poszczególnych skrytkach (kto?, którą skrytkę?, kiedy? otworzył)
 • możliwość spięcia z syreną alarmową przy nieuprawnionym otwarciu szafy
 • informowanie o nie zamkniętych drzwiach
 • inne

System Racs 5

Techmark- racs 5

Czytnik Roger

Czytnik w szafie RFID z kontrrolą dostępu

Szafa wieloskrytkowa RFID ze skrytkami różnej wielkości

Szafa RFID wieloskrytkowa

Szafa wieloskrytkowa RFID z drzwiczkami z pleksi

Szafa RFID wieloskrytkowa

Skrytki z pleksi w szafie RFID

Techmark- skrytki z pleksi w szafach RFID
SZAFY WIELOSKRYTKOWE RFID

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjedź do nas, bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy!