T+ 48 42 712 17 95 | E: meblerfid@techmark.com.pl  

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

Szafy Techcode RFID wieloskrytkowe z bezkluczowym systemem otwierania skrytek za pomocą karty dostępu RFID, zapewniają bezpieczne przechowywanie rzeczy w przestrzeniach publicznych tj. w biurach, przychodniach, szkołach, halach produkcyjnych, w sklepach, na stołówkach (jako szafy śniadaniowe), dworcach itp.

Budowa tych szaf pozwala na skonfigurowanie w ramach jednej szafy do 30 skrytek różnej wielkości i w dowolnym układzie, a także na łączeniu kilku szaf w szereg.

Skrytki otwierane są za pomocą identyfikatorów zbliżeniowych występujących w postaci kart, breloczków, a nawet naklejek. Zastosowanie technologii RFID umożliwia kodowanie nieograniczonej ilości nowych identyfikatorów dla każdej skrytki z osobna, bez konieczności wymiany zamków (np. w przypadku zagubienia identyfikatora, bądź potrzeby zmiany dostępu do skrytki innemu użytkownikowi).

Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

Doskonałe rozwiązanie dla firm korzystających z systemu HACCP, zabraniającego wnoszenia na teren produkcji kluczy, ale zezwalającego na wnoszenie kart RFID. 

Po podłączeniu do zasilania (230 V) szafa jest gotowa do użytku.

SYSTEMY W SZAFACH TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWYCH

Szafy Techcode RFID są przystosowane do działania w różnych systemach wykorzystujących technologię RFID. W zależności od wybranego systemu szafa będzie spełniała różne funkcje, o większym lub mniejszym stopniu zaawansowania, dostosowując się do potrzeb klienta.

SYSTEM S.1

Podstawowy system przystosowany do obsługi każdej z szaf Techcode. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie i udzielanie dostępu do przechowywanych w szafie zasobów wyłącznie osobom upoważnionym, posiadającym zakodowany identyfikator zbliżeniowy.

Administrator szafy decyduje o przyznaniu lub zablokowaniu dostępu do szafy różnym użytkownikom, może on dodawać także nowe identyfikatory lub ponownie zakodować identyfikatory wcześniej używane.

FUNKCJE SZAFY

1. KODOWANIE I ODKODOWYWANIE KART ZA POMOCĄ CZYTNIKA:

Do zakodowania/ odkodowania kart identyfikacyjnych (dostępu) potrzebna jest KARTA MASTER oraz karta identyfikacyjna do zakodowania:

Administrator przykłada do czytnika kartę Master> na panelu wyświetlają się numery kolejnych skrytek> wybiera jedną skrytkę> przykłada do czytnika kartę identyfikacyjną> karta identyfikacyjna zostaje zakodowana dla wybranej skrytki.

W analogiczny sposób odkodowuje się karty identyfikacyjne.

Karta Master

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

Karta dostępu

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

2. FUNKCJE PANELU ADMINISTRATORA (MENU)

Panel administracyjny dostępny jest za drzwiczkami rewizyjnymi z przodu lub z boku szafy, otwieranymi za pomocą klucza. Za pomocą panelu, administrator ma możliwość:

– programowania (kodowania) kart:  karty Master, karty administratora, karty serwisowej- wraz z zakodowaniem nowych kart, stare karty tracą ważność. Aby zakodować nową kartę należy wciskając na panelu guzik wybrać odpowiednią funkcję (kodowanie karty), a następnie do czytnika przyłożyć kartę do zakodowania. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi zakodowanie danej karty,

– awaryjnego otwierania konkretnej skrytki,

– sekwencyjnego (co 3 sek.) otwierania wszystkich skrytek,

– sprawdzania, które skrytki posiadają już przypisaną kartę, a które nie,

– odkodowania konkretnej karty (np. w przypadku zgubienia),

– przywracania ustawień fabrycznych.

Drzwiczki rewizyjne z boku szafy

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

Sekwencyjne otwieranie skrytek

Szafa RFID śniadaniowa

SYSTEM S.2

Szafa z systemem S.2 zapewnia wszystkie funkcjonalności, które daje system S.1, jednocześnie poszerzając zakres możliwości.

Po podłączeniu szaf do sieci wewnętrznej LAN, możliwe jest sterowanie funkcjami szaf przez zalogowanego do systemu administratora. Systemem kieruje się przy pomocy intuicyjnego oprogramowania zainstalowanego na dowolnym komputerze. 

Przykładowe funkcjonalności systemu:

– rejestrowanie zdarzeń (kto, kiedy otworzył szafę), w tym rejestrowanie zdarzeń dotyczących poszczególnych skrytek (kto? kiedy i którą skrytkę otworzył?),

– zakładanie bazy danych użytkowników (zakładanie katalogu użytkowników wraz z cechami np. zdjęcie, stanowisko, itp.),

– nadawanie użytkownikom szafy uprawnień np. do czasowego otwierania określonych skrytek, możliwość udzielania dostępu jednemu użytkownikowi do kilku skrytek,

– możliwość integracji szafy ze stosowanymi dotychczas w firmie systemami do ewidencji zasobów,

– możliwość zaprogramowania kilku identyfikatorów do jednej skrytki,

– możliwość spięcia z syreną alarmową przy nieuprawnionym otwarciu szafy,

– informowanie o nie zamkniętych drzwiach,

– inne

Istnieje również możliwość:
– wykonania drzwiczek z pleksi,
– montażu panelu na ścianie i podłączenie do 30 szt. osobnych szaf (tzw. blok szaf).

ULOTKĘ O NASZYCH MEBLACH TECHCODE RFID ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Szafa wieloskrytkowa RFID ze skrytkami różnej wielkości

Szafa wieloskrytkowa RFID Techcode

Szafa wieloskrytkowa RFID z drzwiczkami z pleksi

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE

Skrytki z pleksi w szafie RFID

SZAFY TECHCODE RFID WIELOSKRYTKOWE
Szafy wieloskrytkowe RFID Techcode

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjedź do nas, bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy!