SZAFY RFID NA ODZIEŻ CZYSTĄ 

 • Techmark- Szafa na odzież czystą

Szafy RFID na odzież czystą to oferta skierowana głównie do firm zajmujących się outsourcingiem w zakresie wyposażania zakładów produkcyjnych i usługowych w odzież roboczą i ochronną dla pracowników. Szafy te przeznaczone są do firm, w których wydawana jest pracownikom odzież robocza.

Zastosowany w szafach system RFID pozwala na bezkluczowe otwieranie skrytek za pomocą identyfikatorów  zbliżeniowych RFID (kart dostępu) występujących w postaci kart, breloczków, a nawet naklejek. Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

Szafy te są idealnym rozwiązaniem również dla firm z wdrożonym systemem HACCP, który zabrania wnoszenia na teren produkcji kluczy, ale zezwala na wnoszenie kart RFID.

Modułowość tych szaf umożliwia dowolne skonfigurowanie wielkości skrytek oraz ich ilości (do 30 skrytek w ramach jednego modułu), jak również połączenie kilku szaf w szereg.

Zastosowanie technologii RFID umożliwia kodowanie nieograniczonej ilości nowych identyfikatorów dla każdej skrytki z osobna, bez konieczności wymiany zamków (np. w przypadku zagubienia identyfikatora, bądź potrzeby zmiany dostępu do skrytki innemu użytkownikowi).

FUNKCJE SZAFY

1. KODOWANIE I ODKODOWYWANIE KART ZA POMOCĄ CZYTNIKA:

Do zakodowania/ odkodowania kart identyfikacyjnych (dostępu) potrzebna jest KARTA MASTER oraz karta identyfikacyjna do zakodowania:

Administrator przykłada do czytnika kartę Master> na panelu wyświetlają się numery kolejnych skrytek> wybiera jedną skrytkę> przykłada do czytnika kartę identyfikacyjną> karta identyfikacyjna zostaje zakodowana dla wybranej skrytki.

W analogiczny sposób odkodowuje się karty identyfikacyjne.

KARTA RFID- TECHMARK
Karta zbliżeniowa do szafy RFID

BUDOWA SZAFY

W ramach 1 szafy możliwe jest skonfigurowanie do 30 skrytek różnej wielkości i w dowolnym układzie. Pozwala na to modułowy system zabudowy szafami.

Szafa wyposażona jest w:

Check box icon.

czytnik RFID

do kodowania oraz odczytu identyfikatorów zbliżeniowych (kart dostępu). Czytnik ma możliwość zapamiętania do 2 tysięcy identyfikatorów. Standardowo czytnik obsługuje dowolne identyfikatory Unique 125 kHz lub Mifare 13,56 MHz.

Istnieje możliwość zainstalowania w szafach czytnika ROGER wraz z systemem RACS 5, dzięki którym szafa może pełnić dodatkowe funkcje *

Techmark- czytnik RFID
Check box icon.

1 karta MASTER 

umożliwia kodowanie oraz odkodowywanie (wszystkich) identyfikatorów zbliżeniowych. Do każdej szafy można zakodować dowolną ilość kart identyfikacyjnych, ale jedną skrytkę można otworzyć tylko jedną kartą (nie można przypisać kilku kart do jednej skrytki).

Techmark- karta master RFID
Check box icon.

identyfikatory zbliżeniowe 

w ilości zamówionej przez Klienta. Identyfikatory (katy dostępu) mogą występować w formie kart, breloczków, naklejek i innych. Do otwierania szafy można wykorzystać dowolne identyfikatory RFID używane już w firmie. Każdą kartę można zakodować/ odkodować wielokrotnie- np. w przypadku konieczności zmiany dostępu konkretnej karty do innych skrytek/ szaf.

KARTA RFID- TECHMARK
Check box icon.

1 karta ADMINISTRATORA

do awaryjnego otwierania konkretnej skrytki

Techmark- Karta Master RFID
Check box icon.

1 karta SERWISOWA 

do sekwencyjnego otwierania wszystkich skrytek (np. w przypadku zaopatrywania przez firmę rentalową w ubrania robocze itp.)

Techmark- Karta Master RFID
Check box icon.

mały ekran

mały ekran, na którym wyświetlane są informacje i komunikaty

Techmark- ekran w szafie RFID
Check box icon.

drzwiczki rewizyjne

drzwiczki otwierane kluczem zamontowane są z przodu lub z boku szafy. Za drzwiczkami znajduje się panel administratora

SKRYTKOWA- PANEL ADMINISTRACYJNY BOCZNY

Nasza szafa RFID na odzież czystą:

 • posiada mechanizm umożliwiający awaryjne, mechaniczne otwieranie jej przez upoważnione osoby
 • po podłączeniu do zasilania (230 V) jest gotowa do użytku
 • posiada deklarację zgodności CE

 

Istnieje również możliwość:
– wykonania drzwiczek z pleksi,
– montażu panelu na ścianie i podłączenie do 30 szt. osobnych szaf (tzw. blok szaf).

* SYSTEM RACS 5 Z CZYTNIKIEM ROGER

Po podłączeniu szaf do sieci wewnętrznej LAN, możliwe jest sterowanie funkcjami szaf przez zalogowanego do systemu administratora. System sterowany jest za pomocą intuicyjnego oprogramowania VISO zainstalowanego na dowolnym komputerze.  

Oprogramowanie może współpracować z systemem RCP firmy ROGER. 

Przykładowe funkcjonalności systemu:
 • programowanie kart dostępu z dowolnego punktu podłączonego do wewnętrznej sieci LAN
 • zakładanie bazy danych pracowników (zakładanie katalogu użytkowników wraz z cechami np. zdjęcie, stanowisko itp. oraz nadawanie im uprawnień np. do czasowego otwierania określonych skrytek)
 • możliwość udzielania dostępu jednemu użytkownikowi do kilku skrytek 
 • możliwość zaprogramowania kilku kart do jednej skrytki
 • sprawdzanie zdarzeń na poszczególnych skrytkach (kto?, którą skrytkę?, kiedy? otworzył)
 • możliwość spięcia z syreną alarmową przy nieuprawnionym otwarciu szafy
 • informowanie o nie zamkniętych drzwiach
 • inne
Techmark- racs 5

Czytnik Roger

Czytnik w szafie RFID z kontrrolą dostępu
Techmark- szafa na odzież czystą RFID
Techmark- szafa na odzież czystą

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjedź do nas, bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy!